logo
Ramón Lanau
Ramón Lanau

Ramon Lanau és un despatx especialitzat en assessoria fiscal i empresarial      que es va fundar el mes de juny de 1989. Actualment, és una societat anònima professional, composta per tres socis i set professionals economistes i advocats.

La societat està inscrita al Col·legi d’Economistes de Catalunya i al Registre d’Economistes Assessors Fiscals del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya. Així mateix, és membre del Registre Europeu d’Assessors Fiscals de la Confederació Fiscal Europea.

Els clients de Ramon Lanau són tant nacionals com internacionals i provenen de diversos sectors: aeronàutica, aire condicionat, alimentació, banca, energia, enginyeria, espectacles, medicina, metall, nàutica, promoció immobiliària, farmacèutic, hospitalari, hoteler, paperer, químic, tèxtil, serveis i transport.

Cada client té assignat un soci com a responsable i un equip de treball dirigit per aquest soci.